Ärtgröt

Det här receptet finns att hitta i boken Uppländsk undfägnad, skriven av Håkan Liby och Gunilla Nelander. Håkan Liby var tidigare museichef för Upplandsmuseet. Gunilla Nelander är hemkonsulent vid Hushållningssällskapet....

Marloes

januari 29, 2019
24 Visningar

Smakminnen fyller 1 år!

Ett år har gått sedan uppstarten av Smakminnen. Hela 4500 personer har besökt sidan, och många recept har tillkommit. I söndags besökte återigen  många matentusiaster Fjärdhundralands många mathantverkare på Mat &...

Marloes

september 25, 2018
69 Visningar